Verkennerveiling

JV kamp

Welpenkamp

Kapoenenkamp

Verkennerkamp

verkenners

Verdere info volgt nog.

Vandaag is alweer de laatste vergadering van het jaar :(. Doe slechte kledij aan!!